Cách xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bạn cần lưu ý các bước sau:

 1. Xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế là tổng số tiền mà một cá nhân nhận được từ các nguồn thu nhập khác nhau trong một năm tài chính.
 2. Loại trừ và giảm trừ thuế: Trong một số trường hợp, thu nhập có thể được loại trừ hoặc giảm trừ để tính toán thuế cuối cùng. Các loại trừ và giảm trừ có thể bao gồm loại trừ cá nhân, giảm trừ gia cảnh, giảm trừ cho người phụ thuộc, và các khoản giảm trừ khác theo quy định của pháp luật.
 3. Áp dụng mức thuế: Sau khi loại trừ và giảm trừ được áp dụng, thu nhập còn lại sẽ được chia thành các phân đoạn với mức thuế tương ứng.
 4. Tính thuế: Tính thuế cho mỗi phân đoạn thu nhập dựa trên mức thuế được quy định trong luật thuế TNCN của quốc gia đó.
 5. Tổng hợp thuế: Tổng hợp thuế cho tất cả các phân đoạn thu nhập để xác định tổng số tiền thuế TNCN phải nộp.
 6. Nộp thuế: Sau khi tính toán, cá nhân phải nộp thuế vào cơ quan thuế địa phương hoặc trung ương theo quy định của pháp luật.

Đối với mỗi quốc gia, cụ thể hóa các bước này cần phải tuân theo các quy định cụ thể của luật thuế của quốc gia đó. Trong mỗi quốc gia, quy định về thuế TNCN có thể khác nhau, và cần phải tuân thủ những quy định đó khi tính toán và nộp thuế.

Để cụ thể hơn, hãy xem xét một số điểm quan trọng khi tính toán thuế TNCN trong một số quốc gia phổ biến:

Trong Hoa Kỳ:

 1. Xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế bao gồm lương, lợi tức đầu tư, lợi nhuận từ kinh doanh, tiền lương thưởng, và các khoản thu nhập khác.
 2. Loại trừ và giảm trừ thuế: Có các loại trừ và giảm trừ như giảm trừ cá nhân, giảm trừ cho người phụ thuộc, và các khoản giảm trừ khác.
 3. Áp dụng mức thuế: Thuế được áp dụng theo hệ thống phân đoạn, với mỗi phân đoạn có mức thuế tương ứng.
 4. Tính thuế: Thuế được tính dựa trên thu nhập sau khi đã được áp dụng các loại trừ và giảm trừ, với mức thuế tương ứng với mỗi phân đoạn.
 5. Nộp thuế: Cá nhân cần nộp thuế TNCN vào Cục Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế địa phương.

Trong Việt Nam:

 1. Xác định thu nhập chịu thuế: Thu nhập chịu thuế bao gồm lương, tiền lãi, lợi nhuận từ chứng khoán, tiền thưởng, và các khoản thu nhập khác.
 2. Loại trừ và giảm trừ thuế: Có các loại trừ và giảm trừ như loại trừ cá nhân, giảm trừ gia cảnh, giảm trừ cho người phụ thuộc, và các khoản giảm trừ khác.
 3. Áp dụng mức thuế: Thuế được áp dụng theo hệ thống phân đoạn, với mỗi phân đoạn có mức thuế tương ứng.
 4. Tính thuế: Thuế được tính dựa trên thu nhập sau khi đã được áp dụng các loại trừ và giảm trừ, với mức thuế tương ứng với mỗi phân đoạn.
 5. Nộp thuế: Cá nhân cần nộp thuế TNCN vào Cục Thuế địa phương hoặc cơ quan thuế địa phương theo quy định của pháp luật.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x